Na Recko-cz.Info informačním a cestovním portálu může každý z Vás přidávat své články, dojmy z dovolené, cestopisy, komentáře a zveřejnit své fotografie z cest do Řecka. Na tomto serveru najdete komplexní informace o Řecku, o jeho památkách, historii, společnosti a o všem, co se Řecka týká.

Při turistiských cestách do Řecka není od držitelů cestovních pasů ČR vyžadováno vstupní vízum. Cestovat můžete i na občanské průkazy typu "kartička" se čtecí zónou.V tomto případě, prosím, věnujte pozornost tomu, zda jsou ve Vašem občanském průkaze zapsány i děti do 15 let, které s Vámi na dovolenou cestují. Pokud v OP zapsány nejsou, musí být držiteli vlastního cestovního pasu.Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povini zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

Léto v Řecku

V letní sezóně jsou obchody otevřeny každý den od 8.00 do 14.00 hodin a od 17.00 do 22.00 hodin, některé i do půlnoci. Mezi 14. a 17. hodinou se v Řecku dodržuje odpolední siesta. Na ostrovech můžete zakoupit i typicky řecké výrobky: repliky starých ikon, keramiku nebo koberce, směs řeckého koření...

Hospodářství

Řecko patří mezi nejzaostalejší země ES. Služby, především v rámci cestovního ruchu, bankovnictví a námořní plavby, jsou hlavním zdrojem příjmů a zmírňují trvalý schodek obchodní bilance i rozpočtu. V zemědělském sektoru je zaměstnáno stále více než 20% pracujících, ale produktivita práce je nízká. Obděláváno může být jen o něco více než 20% rozlohy země, dalších necelých 10% pokrývají trvalé kultury. Převažuje rostlinná výroba a v jejím rámci pěstování zeleniny (hlavně rajčat), dále cukrovky, pšenice a kukuřice. Velmi významná je produkce vína, citrusů, oliv a tabáku. Pěstuje se také rýže, bavlník a brambory. po celé zemi se chovají ovce a kozy. Rybolov je moderní a stačí uspokojit potřebu. Řecko má poměrně značné nerostné zdroje, ale spotřeba paliv musí být ze 75% kryta dovozem. Většina řeckého průmyslu je soustředěna v Athénské aglomeraci, jediným dalším větším průmyslovým centrem je Soluň na severu. Významný cestovní ruch přináší peníze, rozvoj služeb, stavebnictví a vyšší zaměstnanost. Ročně Řecko navštíví kolem 9 milionů návštěvníků.


© 2005-2009 Informační Portál Řecko-cz.Info|